Home Profile ✅ Nguyễn Trọng Long: Tiểu sử, chiều cao, chân thuận và sự nghiệp bóng đá